Fritidsforeningen

Børnefritidsforeningen i Sydhavnen er en  forening rettet mod børn fra Sydhavnen i skole- og institutionsalderen

Aktiviteter

Den kommende sæson byder blandt andet på Gymnastik, Håndbold, Drama, Familieidræt, Skoleskak og Bokwa

Involver dig

Om du er øvet instruktør eller engageret forælder betyder mindre, hvis du gerne vil hjælpe til så kontakt fritidsforeningen

 

Kontakt os

Spørgsmål ?

Kontakt bestyrelsen på info@bffis.dk

 

Hvilket hold vil du oprette?

Måske vil du gerne bygge sæbekassebiler med dit barn hver lørdag?

Måske vil dit barn gerne gå til tegning?

Måske kunne det være fedt, hvis hele familien gik til madlavning og spiste med andre familier hver tirsdag?

 

Nu har vi gjort det lettere for dig at starte dit barns ønskehold i Børnefritidsforeningen i Sydhavnen (BFFIS).

Uanset om du selv vil engagere dig i holdet, når det er i gang, eller om du bare vil sørge for, at det bliver oprettet, kan du nu sende dit forslag via bffis.dk frem til fredag 5. juni.

Hvis dit forslag overholder kravene, kommer dit ønskehold med i sæson 15/16.

Du skal igennem tre trin:

1)      Find hjælp/informer på facebook 

2)      Find en instruktør

3)      Send dit forslag her

Læs mere i  pdf-folderen her , før du foreslår dit hold.

 

Vi glæder os til at se, hvilke hold I får stablet på benene til foreningens tredje sæson.

 

Bestyrelsen

Ny bestyrelse

Børnefritidsforeningen har fået ny bestyrelse

På generalforsamlingen den 15. marts blev en ny bestyrelse valgt, og vi har nu holdt vores første møde og konstitueret os.

Sådan her blev posterne fordelt:

Formand: Stine Blegvad
Næstformand: Astrid Greve
Kasserer: Hanne Hounsgaard
Menige medlemmer: Anders Ploug og Oliver Kreutzer

Michael Nielsen, Mette Thaisen og Monica Petersson er suppleanter.

Du kan se, hvordan vi ellers har fordelt ansvarsområderne under 'kontakt'

Mange hilsner
Den nye bestyrelse

 

Børnesjov og generalforsamling

Kære medlemmer.

Vi vil gerne indkalde til ordinær generalforsamling for Børnefritidsforeningen i Sydhavnen. Det foregår i Sansesalen søndag d. 15. marts kl. 14.00.

Under generalforsamlingen har vi arrangeret børnesjov i hallen, så tag gerne børnene med J. Et par voksne vil holde styr på tropperne, og vi serverer lidt mad og drikke undervejs. Vi har afsat to timer til Børnesjov, men forventer ikke at selve generalforsamlingen varer så længe.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, bortset fra formanden, ønsker ikke genvalg. Derfor er der brug for nye kræfter til at køre vores forening videre. Nogle har allerede meldt sig på banen, så du behøver ikke holde dig hjemme af frygt for at havne ufrivilligt i bestyrelsen ;-) Kom i stedet og fortæl os, hvordan du kunne tænke dig, at foreningen udviklede sig. Opbakning og input betyder alt for en frivillig forening som denne.

Hvis du er nysgerrig på bestyrelsesarbejdet, men forhindret i at komme, hører vi naturligvis meget gerne fra dig på forhånd.

For at vi har en fornemmelse af, hvor mange vi bliver, må du meget gerne melde dig selv og dine børn til her: hvemkommer.dk/af498e
Men hold dig ikke tilbage: det er også OK at dukke op spontant, uden tilmelding.

Børnesjov er kun for børn, som har deres voksne til stede på generalforsamlingen.

Hvis du har forslag til dagsorden, skal de være bestyrelsen i hænde senest søndag den 8. marts. Send til formand@bffis.dk.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Årsberetning samt godkendelse heraf.
4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent og godkendelse heraf.
5. Behandling af indkomne forslag (deadline den 8. marts – se ovenfor).
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen har i år ingen forslag til vedtægtsændringer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Børnefritidsforeningen i Sydhavnen

Bokwa

Til dig, der har et barn på 5 år eller i 0. klasse

Måske har du lyst til at få lidt motion og samtidig lave noget sjovt sammen med dit barn?

Vi har ændret lidt på det ene af vores Bokwa-hold i Børnefritidsforeningen og håber på, at flere nu har lyst til at være med, gerne børn og voksne sammen, så det ikke kun er ungerne, der får rørt sig.

Det nye hold tager udgangspunkt i det Bokwa-hold, vi hele tiden har haft for aldersgruppen 5 år og 0. klasse om tirsdagen. Men nu udvider vi holdtiden, så der også bliver tid til at tage redskaberne frem og lave redskabsbane og andet sjov med sagerne, når I er færdige med Bokwa-delen efter 20-30 min.

Det fornyede Bokwa-hold ligger derfor tirsdage fra kl. 16-17 i Sansesalen på Skolen i Sydhavnen.
Tirsdag den 20. og tirsdag den 27. januar, vil der være mulighed for at komme og prøve det af.

Uanset om du også kommer for selv at bevæge dig eller ej, forventer vi, at du som forælder giver en hånd med redskaberne og lignende. Planen er, at holdet fortsat bliver kørt af Palle, men i tæt samarbejde med forældrene.

Tilmelding foregår på stedet. Bare kom :)

Pris for resten af sæsonen (til udgangen af april) pr. barn: 200 kr. Medfølgende voksne er gratis.

Deadline for tilmelding og betaling: tirsdag 27. januar 2015.

For yderligere information kontakt:

Palle Juel, Bokwa-instruktør, Mobil 28 98 08 03

Eller

Stine Blegvad, formand BFFIS, Mobil 40 130 122

Lidt om Bokwa

Bokwa Fitness er en fitness form som lige nu sætter sine spor i hele verden. Folk strømmer til for at være med til denne energiske cardio træning, hvor vi danser i bogstaver, tegn og tal. Bokwa er med til at øge indlæringen af både tal og bogstaver specielt for børn.

Bokwa er simpelt og sjovt og alle kan deltage - om du er høj, lav, erfaren danser eller nybegynder. Kan du alfabetet, kan du Bokwa.

Hvorfor er Bokwa blevet så populært? Det skyldes de simple trin, de universelle håndtegn som får folk til at føle at de deltager aktivt i undervisningen og at vi danser til tidens musik.

For at få tid til det hele, begynder vi allerede kl. 16 og er helt færdige med oprydning osv. kl. senest 17.

Førstehjælp kursus

firstaid.png

Trygfonden sponsorerer gratis førstehjælpskurser - Som en vigtig del af vores foreningsarbejde, prøver vi at skabe nogle spændende tilbud til vores medlemmer. 

Gennem Trygfonden, og med Haveje som primus motor har vi fået en unik mulighed for at tilbyde alle vores medlemmer,kontaktpersoner, trænere og bestyrelsesmedlemmer et gratis førstehjælpskursus, som skal være medvirkende til at skabe nogle trygge rammer i vores lokale område. Læs mere om de forskellige kurser på Havejes hjemmeside

Tilmelding foregår som først-til-mølle princip, og der vil være få pladser per hold. Medlemmer af Haveje samt forældre til medlemmer i BFFIS , kan  tilmelde sig kurset ganske gratis på Havejes hjemmeside under "tilmeld dig"

Tilmelding åben

Tilmeld dit barn til sæsonen 2014/15 ved at udfylde tilmeldingsformularen her: Tilmeld til sæson 2014/15

Tilmelding til sæson 2014/15

Tilmelding i Børnefritidsforeningen 2. sæson 2014/15 
Datoer
• Tilmeldingsstart: 16. august kl. 9.00
• Tilmeldingsfrist: 31. august kl. 23.00
• Sæsonstart: 15. september

Først til mølle
Tilmelding kommer til at foregå her på foreningens hjemmeside bffis.dk og efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldingen lukker automatisk for holdene efterhånden som de fyldes op, og for de resterende hold, når fristen indtræffer.
Bestyrelsen kan herefter i afgrænsede perioder genåbne for tilmeldingen for hold, der ikke er fyldt op. Tilmelding uden for disse perioder vil ikke være muligt i den kommende sæson.
Mere end ét hold er ok
Det har i starten af tilmeldingsperioden kun været tilladt at melde sig til et hold, men vi åbner nu for, at det enkelte barn kan være tilmeldt flere hold.
Holdudbud i sæson 2
På grund af Folkeskolereformen er det desværre ikke muligt at gentage succesen med at have hold, som er drevet af lærere fra Skolen i Sydhavnen. Det er vi rigtig kede af.
Vi trøster os med, at det til gengæld ser ud til at lykkes at få flere nye instruktører ind, så vi regner med, at kunne udvide det samlede udbud og at kunne tilbyde nogle helt nye aktiviteter. MEN hvis alle de hold vi har instruktører til, skal blive til noget, vil det kræve flere hjælpetrænere, fx forældre som gerne vil være med til at skabe sjove oplevelser for børnene. Kontakt os, hvis du har lyst til det.
Det foreløbige  udbud af hold og tider kan findes på holdbeskrivelses siden.

På vegne af bestyrelsen
Stine Blegvad
formand@bffis.dk

Instruktør ?

Instruktør i fritidsforeningen ?

Vi søger instruktører til den kommende sæson, læs mere om hvad du kan gøre i dette dokument

 

Generalforsamling - referat

Fremmødte:

  Kim, Stine, Michael, Monica og Mette fra bestyrelsen.
  1 menigt medlem fra foreningen.

 • Valg af dirigent. Mette enstemmigt valgt, takker for valget

Dirigenten bød velkommen og konstaterede generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 • Valg af referent, Michael enstemmigt valgt.
 • Formandens beretning, Stine læste beretningen op. 

Beretningen omhandlede først sæsonen, der var gået, Stine takkede alle instruktører og i særdeleshed de 3 lærere, der udover deres lærer gerning også har påtaget sig rollen som instruktører.
Dernæst blev bestyrelsens tanker om fremtiden beskrevet.
Sidst takkede Stine den øvrige bestyrelse, og alle medlemmerne og deres dejlige unger, der var engageret i foreningen.  

Der var ingen kommentarer eller indvendinger til beretningen.

Beretningen, som kan læses på hjemmesiden, blev enstemmigt godkendt.

 • Monica fremlagde regnskabet.

Der blev spurgt til udgifter til hjemmeside, Monica svarede at foreningen har indtil videre ikke udgifter til hjemmeside etc.

Der blev spurgt til, hvorfor trænergodtgørelse var så lav, Monica forklarede, at det kun var 1. rate af godtgørelsen, der hidtil er blevet udbetalt.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Monica præsenterede budgettet for den kommende sæson.

Grundet foreningens aktive sæson forløb, var budgettet delt op i to dele, 1 halvår 2014 og andet halvår 2014, dette primært fordi de nye hold først starter op i andet halvår, hvorimod der fortsat er udgifter forbundet med holdene fra 2013/14 sæsonen.

Stine foreslog budgettet skulle udvides med en post der hed IT, der blev i den forbindelse nævnt systemet ”Conventus” der kan tilbyde online-betaling og online-tilmelding.

Foreningen Haveje er p.t. i gang med at undersøge funktionalitet og priser for systemet, der fulgte en længere diskussion omkring, hvordan systemet kan anvendes.
Haveje undersøger mulighederne yderligere, et eventuelt samarbejde med Haveje kan komme på tale.

Stine nævnte budgettet er foreløbigt, og økonomien først er lettere gennemskuelig, når antallet af hold er kendt.

 • Indkomne forslag. Dirigenten konstaterede, at der ingen indkomne forslag var fra medlemmerne.

  Herefter fremlagde Formanden bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
  Kommentarer fra forsamlingen:
  Ifb med præcision af kontingent fastsættelsen i vedtægterne, fortalte Mette fra Haveje, at Haveje har fjernet kontingentoplysninger fra deres vedtægter.

  Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til en instruktørarbejdsgruppe. Der var ikke tilstrækkelig fremmøde på generalforsamlingen til at fylde en arbejdsgruppe, så i stedet vil den kommende bestyrelse lave opslag / tage kontakt til mulige instruktør emner i området.

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

 • Valg til bestyrelse,
  Bestyrelsesmedlemmer - Kim og Malene genvalgt uden modkandidater
  Suppleanter – Mette og Helle genvalgt uden modkandidater.
 • Revisor – Rasmus genvalgt uden modkandidater.
  Revisor suppleant – det fremmødte medlem foreslog en ikke tilstedeværende som revisorsuppleant. Det blev vedtaget, at han er valgt, forudsat at han er interesseret. Medlemmet påtog sig at undersøge det.
 • Evt.

Stine fortalte, at Haveje har oprettet økonomi puljer, og beskrev hvordan de fungerede i deres forening.
Ligeledes nævntes muligheden for sommerhold, evt. svømning. Kim bemærkede at der kunne være krav til foreningen i forbindelse med vandaktiviteter.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede de fremmødte for god ro og orden.

Afslutning

Afslutningsfest i Børnefritidsforeningen i Sydhavnen

Vores første sæson i BFFIS nærmer sig sin afslutning. Holdene har sidste træning i uge 17 (det kan være at enkelte hold vælger at tage uge 18 med – dette får I nærmere besked om hos jeres træner/instruktør) 

Vi håber I alle har haft en god sæson og håber I vil være med til, at fejre vores første sæson i BFFIS med en afslutningsfest i hallen.

Dato: Tirsdag d. 29. april fra kl. 16 til ca.18 – bemærk at tiderne i programmet er ca. tider

Program:

16.00 – 16.20 velkomst og fællessang

16.20 – 16.30 optræden fra korholdet

16.30 – 16.50 optræden fra Dramaholdet

16.50 – 17.05 Haletudserne opvisning – gymnastik 4-6 år

17.05 – 17.15  Små stjerner – danseopvisning

17.15 – 17.30 Gymnastik opvisning 0. til 3. klasse

Efter 17.30 vil der være boldspil m. brug bolden holdet, fri leg med fredagssjovholdet og SKAK spil med store skakbrikker.

 

BFFIS sørger for sandwich, kiks, frugt og juice til jer alle. Dog har vi brug for at vide hvor mange I kommer. Derfor bedes I melde jer til på www.hvemkommer.dk/40b52b  Her skriver I navn på jeres barn, eller børn hvis I har flere der deltager. Under navnet skriver I hvilke hold barnet/børnene går på. Derudover tilmelder I antal børn og voksne, så vi ved hvor mange vi skal købe ind til.

Senest tilmelding: d. 11. april 2014

Vi glæder os til at se jer alle og til at vise jer alt det vi har lært, i løbet af sæson 2013/2014

 

De bedste hilsner fra

Holdene & bestyrelsen i BFFIS

 

Om

Børnefritidsforeningen i Sydhavnen er en idrætsforening rettet mod børn fra Sydhavnen i skole- og institutionsalderen .

Forsikring

Husk ulykkesforsikring til dit barn.


.. Så er barnet dækket i alle 24 timer i døgnet, indtil det fylder 18 år – altså både i skoletid og fritid.

Børnefritidsforeningen har IKKE en kollektiv forsikring!